Stipendium för bästa examensarbete

I syfte att stimulera studerande att intressera sig för utmattningsområdet, och senare arbeta med utmattning i en kommande anställning, utlyser UTMIS årligen ett stipendium på 25 000 SEK för bästa industrirelaterade examensarbete där fokus ligger på utmattning.

Det nominerade examensarbetet skickas till UTMIS styrelse. Examensarbetet skall ha avslutats inom det aktuella året. Styrelsen utser det vinnande bidraget och beslut om detta fattas i mars eller april månad efterföljande år. Stipendiaten/stipendiaterna inbjuds till att ta emot stipendiet personligen vid vårmötet och samtidigt ge en presentation av utfört examensarbete. UTMIS står för resekostnader och uppehälle i samband med vårmötet.

Sista datum för nominering av examensarbete är sista februari året efter avslutat arbete.

 

Skicka din nominering till:

UTMIS, c/o RISE Research Institutes of Sweden
Box 857, 501 15 Borås

info@utmis.org

Stipendiater genom tiderna

 • 2022: Max Holmberg och Pontus Sundberg – Correlation between microstructure and fatigue cracks in cast aluminium alloy A205

 • 2021: Balamurugan Gunasekar –Damage Characterisation of Composite-Metal Bolted joints in Static and Cyclic (Fatigue) Loading

 • 2020: Filip Elfving och Jonas Hæg – Potentials and limitations in finite element based crack propagation analysis using FRANC3D

 • 2019: Ehsan Delkhosh – Fracture mechanic analysis and fatigue life assessment of welded structures – A parametric design study

 • 2018: Filip Andersson och Rhodel Bengtsson – Spot-Weld Fatigue Optimization

 • 2017: Niklas Olofsson – Design of Experiments for Validation of Multiaxial High Cycle Fatigue Criteria

 • 2016: Niklas Axelsson och Jure Baric – Improved data regression methods for crack growth characterization

 • 2015: Jan-Anders Lindhult och Miranda Ljungberg – Fatigue analysis of anisotropic short fibre reinforced polymers – by use of Digimat and nCode DesignLife

 • 2014: Knut Andreas Meyer – Crack propagation analysis on the RM12 engine using real mission data

 • 2013:  Øyvind Bruun – Fatigue Assessment of Components Subjected to Non-Proportional Stress Histories.

 • 2012: Stefan Forsman – SEM-undersökning av utmattningsinitiering i en superlegering

 • 2011: Nian Zhou – Fatigue mechanism in very high cycle regime

 • 2010: Kristin Nielsen  – Crack Propagation in Cruciform welded Joints – Study of Modern Analysis

 • 2009: Veronica Wåtz – Fatigue crack initiation at artificial defects in a bainitic bearing steel

 • 2008: Geir Halleraker – Utmattningsdimensjonering med hensyn til spenningsgradienter

 • 2007: Ásgeir Rúnarsson – Fatigue analysis of spot welded car body structures using shell element structural stresses

 • 2006: Kristoffer Karlén – Probabilistic design used for mechanical analysis of a rocket nozzle cooling channel

 • 2005: Jens Gunnarsson och Henrik Ringdahl – Fretting fatigue in marine diesel engine bedplate bearing interfaces

c/o RISE Research Institutes of Sweden

 • Adress:

  Box 857, 501 15 Borås

 • Telefon:

  010-516 50 00

 • E-post:

UTMIS © 2022 / Budskapet.se