Medlem i UTMIS

UTMIS är ett ideellt nätverk för företag, institut och universitetsinstitutioner, med syfte att inom utmattningsområdet verka för informations- och kunskapsspridning, ökat samarbete, kompetenshöjning, projekt som utvecklar området och att påverka forskningsråd och stiftelser.

Hur blir man medlem?

För att bli medlem skriver man helt enkelt en medlemsansökan. Där anger man företagets namn och storlek, kontaktperson med e-post, telefonnummer och fullständig adress. Skicka gärna med en adresslista för dem inom företaget som skall erhålla våra e-postutskick.

Medlemskap för en organisation berättigar till fritt deltagande på samtliga arrangemang för obegränsat antal deltagare samt tillgång till all information på hemsidan. För frågor om UTMIS eller för ansökan om medlemskap, kontakta torsten.sjogren@ri.se (ordförande), tel 010-516 52 49 eller på adress enligt nedan.

Serviceavgifter
 4 250 SEK/år för universitetsinstitutioner och företag med färre än tio anställda
12 750 SEK/år för företag med mellan 10 och 250 anställda
21 250 SEK/år för företag med fler än 250 anställda
85 000 SEK/år för koncern.

Postadress till UTMIS
UTMIS
c/o RISE Research Institutes of Sweden
Box 857
501 15 Borås

E-post
info@utmis.org

Medlemsorganisationer

Nätverket består av ett fyrtiotal högskolor, forskningsinstitut och tillverkningsföretag.

c/o RISE Research Institutes of Sweden

  • Adress:

    Box 857, 501 15 Borås

  • Telefon:

    010-516 50 00

  • E-post:

UTMIS © 2022 / Budskapet.se