Stipendium

I syfte att stimulera studerande att intressera sig för utmattningsområdet, och senare arbeta med utmattning i en kommande anställning, utlyser UTMIS årligen ett stipendium på 25 000 SEK för bästa industrirelaterade examensarbete där fokus ligger på utmattning.

Utmattningsnätverket i Sverige, UTMIS, är ett ideellt nätverk för företag, institut och universitetsinstitutioner, med syfte att inom utmattningsområdet verka för spridning av information och kunskap, ökat samarbete, kompetenshöjning, projekt som utvecklar området, samt att påverka forskningsråd och stiftelser. UTMIS drivs som en ideell förening och finansieras genom deltagarnas medlemsavgifter. För mer information om UTMIS medlemmar och aktiviteter, besök hemsidan. I syfte att stimulera studerande att intressera sig för utmattningsområdet, och senare arbeta med utmattning i en kommande anställning, utlyser UTMIS årligen ett stipendium på 25 000 SEK för bästa industrirelaterade examensarbete där fokus ligger på utmattning. Det nominerade examensarbetet skickas till UTMIS styrelse. Examensarbetet skall ha avslutats inom det aktuella året. Styrelsen utser det vinnande bidraget och beslut om detta fattas i mars eller april månad efterföljande år. Stipendiaten/stipendiaterna inbjuds till att ta emot stipendiet personligen vid vårmötet och samtidigt ge en presentation av utfört examensarbete. UTMIS står för resekostnader och uppehälle i samband med vårmötet.

Sista datum för nominering av exjobb är sista februari.

Stipendiater genom åren

Stipendiat 2018: Filip Andersson och Rhodel Bengtsson – Spot-Weld Fatigue Optimization
Stipendiat 2017:
Niklas Olofsson – Design of Experiments for Validation of Multiaxial High Cycle Fatigue Criteria
Stipendiat 2016: Niklas Axelsson och Jure Baric – Improved data regression methods for crack growth characterization
Stipendiat 2015: Jan-Anders Lindhult och Miranda Ljungberg – Fatigue analysis of anisotropic short fibre reinforced polymers
– by use of Digimat and nCode DesignLife

Stipendiat 2014: Knut Andreas Meyer – Crack propagation analysis on the RM12 engine using real mission data
Stipendiat 2013:  Øyvind Bruun – Fatigue Assessment of Components Subjected to Non-Proportional Stress Histories.
Stipendiat 2012: Stefan Forsman – SEM-undersökning av utmattningsinitiering i en superlegering.
Stipendiat 2011: Nian Zhou – Fatigue mechanism in very high cycle regime
Stipendiat 2010: Kristin Nielsen  – Crack Propagation in Cruciform welded Joints – Study of Modern Analysis.
Stipendiat 2009: Veronica Wåtz – Fatigue crack initiation at artificial defects in a bainitic bearing steel.
Stipendiat 2008: Geir Halleraker – Utmattningsdimensjonering med hensyn til spenningsgradienter.
Stipendiat 2007: Ásgeir Rúnarsson – Fatigue analysis of spot welded car body structures using shell element structural stresses.
Stipendiat 2006: Kristoffer Karlén – Probabilistic design used for mechanical analysis of a rocket nozzle cooling channel.
Stipendiat 2005: Jens Gunnarsson och Henrik Ringdahl – Fretting fatigue in marine diesel engine bedplate bearing interfaces.