Välkommen till UTMIS

UTMIS är ett ideellt nätverk för företag, institut och universitetsinstitutioner, med syfte att inom utmattningsområdet verka för

– informations- och kunskapsspridning
– ökat samarbete
– kompetenshöjning
– projekt som utvecklar området
– att påverka forskningsråd och stiftelser

UTMIS drivs som en ideell förening och finansieras genom deltagarnas medlemsavgifter.
Här kan du läsa hur man blir medlem.

UTMIS är också nationell organisation för ESIS (European Structural Integrity society). ESIS har personligt medlemskap till skillnad från UTMIS som har företag/institutioner som medlemmar.

Medlemskap i ESIS