Nyare arbeten om ”Intrinsic-crack method” och ”Theory of critical distances”

Gunnar Härkegård, prof em vid NTNU, Trondheim, fick nyligen en artikel om ”Intrinsic-crack modelling” [1] publicerad i Engineering Fracture Mechanics. Arbetet är tillgängligt fram till den 10 mars via länken https://authors.elsevier.com/a/1gSAV38l3hinO. Tillsammans med en annan EFM-artikel från 2021 av samme författare, som behandlar ”Theory of critical distances” [2], ger arbetet en god inblick i tillgängliga metoder för modellering av utmattningsgränsen hos material med geometriskt enkla defekter.

  1. G. Härkegård, Intrinsic-crack modelling of the notch fatigue limit of a solid with an elliptical-cylindrical or a spheroidal cavity. Engineering Fracture Mechanics, Vol. 279, 2023, Article 109057. https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2023.109057.
  2. G. Härkegård, Critical-distance fatigue analysis of limiting cases of ellipsoidal cavities. Engineering Fracture Mechanics, Vol. 257, 2021, Article 108011. https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2021.108011.

Gunnar Härkegård, Information, Publikationer

c/o RISE Research Institutes of Sweden

  • Adress:

    Box 857, 501 15 Borås

  • Telefon:

    010-516 50 00

  • E-post:

UTMIS © 2022 / Budskapet.se