LiU | Doktorandkurs i utmattning

Materialutmattning – mekanismer och provmetoder, 10 hp

Prof. Johan Moverare vid Linköpings universitet anordnar en doktorandkurs i utmattning med start i början av November. Kursen kommer att ges på distans och kan även följas av personer i industrin som önskar en fördjupning inom utmattningsområdet.

Syftet med kursen är att beskriva de fysikaliska mekanismerna bakom materialutmattning samt de testmetoder som används för att utvärdera ett materials utmattningsegenskaper. I kursen introduceras även de vanligaste metoderna som används vid livslängsberäkningar och dimensionering mot materialutmattning.

Mer info om kursen finns på: https://www.iei.liu.se/internt/forskning-och-forskarutbildning/forskarutbildningskurser/materialutmattning-mekanismer-och-provmetoder?l=sv

Anmälan och frågor kan skickas till johan.moverare@liu.se

c/o RISE Research Institutes of Sweden

  • Adress:

    Box 857, 501 15 Borås

  • Telefon:

    010-516 50 00

  • E-post:

UTMIS © 2020 / Budskapet.se