Vårmöte 2018 – tema Utmattning och Tillförlitlighet

UTMIS Vårmöte hölls i år 8-9 maj på Högskolan i Skövde – ett stort antal intressanta presentationer hölls kring temat och årets exjobbsstipendium delades ut.

Den första dagens avslutades med ett studiebesök på ASSAR Industrial Innovation Arena Sveriges viktigaste mötesplats för framtidens industri.

Årets exjobbsstipendium delades ut till vinnaren Niklas Olofsson för examensarbetet ”Design of Experiments for Validation of Multiaxial High Cycle Fatigue Criteria”. Han vann med motiveringen:

”Författaren har utvärderat experimentella metoder som kan användas vid validering av kriterier för fleraxlig högcykelutmattning. Flera olika koncept har simulerats. Arbetet är metodiskt och välstrukturerat utfört. Det presenteras i en välskriven och lättläst rapport. Tydliga och välunderbyggda analyser och diskussioner leder fram till en rekommendation av ett koncept med ”disc bending”. Konceptet går att realisera i standardmaskiner för enaxlig provning och är av allmänt industriellt intresse”.

Ta del av presentationerna från vårmötet:

”Design of Experiments for Validation of Multiaxial High Cycle Fatigue Criteria”
Niklas Olofsson, Exjobbsstipenidat

”Kohesiva skiktmodellen för att förutse brott i komplexa bärverk – från labb till FE-analys”
Ulf Stigh, Högskolan i Skövde

”Load Analysis for Durability Verification of Components, Systems and Complete Vehicles”
Bengt Johannesson, Volvo

”Validation and Verification of Fatigue Analysis Results Created During  Development of a Mine Truck at Epiroc Rock Drills AB”
Jari Hyvärinen, Epiroc

”Additiv tillverkning: myter och möjligheter”
Axel Nordin, LTH

”Tillförlitlig dimensionering mot utmattning”
Rami Mansour, KTH