Vårmöte 2017

Årets tema var Yt- och värmebehandlingars inverkan på utmattningsegenskaperna och som värd stod Curtis-Wright Surface Technologies på Bil- och Teknikhistoriska Museet i Köping.

Ta del av presentationerna genom att klicka på rubriken.

Master’s thesis in Applied Mechanics:
Improved data regression methods for crack growth characterization
by Jure Baric and Niklas Axelsson

Shot Peening – greatly improved performance by applying compressive stresses on critical components
Jochen P. Fuhr – Director Sales & Marketing Europe & Asia, Curtiss Wright Surface Technologies

Residual stress measurements of shotpeened components
Per Lundin, Stresstech OY

Isotropisk  superfinish – Increased load and reduced wear on metal components
Jochen Fuhr, Curtiss Wright Surface Technologies

IIW recommendations: for the HFMI (High Frequency Mechanical Impact) treatment for improving the fatigue strength of welded joints
Zuheir Barsoum, KTH

Hur restspänningar och utmattningsegenskaper påverkas av olika värmebehandlingsprocesser Hans Kristoffersen, Swerea