Vårmöte 2020

UTMIS vårmöte hålls 5-6 maj i Finspång på Gränges AB.
Temat är termomekanisk utmattning (TMF) med presentationer från industri och akademi och studiebesök på Gränges AB.