Projekt Rödhake

Projekt Rödhake I

Under 2008 arrangerade UTMIS en beräkningsjämförele avseende utmattning. Vi definierade en enkel gjuten komponent och lät ett antal olika beräknare bestämma utmattningshållfastheten för komponenten vid två olika belastningsfall. Syftet var att utröna hur stor variation i dimensioneringsberäkningar man kan få på grundval av olika val av skademekanism, modeller, randvillkor och bedömningar av defektinflytande.

Resultatet redovisades av Thomas Svensson och Gunnar Härkegård vid UTMIS nätverksmöte i januari 2009:
Projekt Rödhake 1

Några av projektdeltagarna har också beslutat att genomföra en utmattningsprovning för att kontrollera resultaten och studera defekternas roll i sprickinitieringen för gjuten komponent. Provningen genomfördes hos SP under hösten 2009.
Beräkningsresultat

Projekt Rödhake II – utmattningsberäkning på kugghjul utifrån samma materialdata

I Rödhake I utfördes olika oberoende beräkningar av utmattningsstyrkan på en gjuten ring utifrån vissa material- och ytspecifikationer. Resultaten uppvisade en stor variation mellan olika analyser, men också en systematisk avvikelse mot experimenten. En förklaring till den stora variationen skulle kunna vara att det fanns möjlighet för projektdeltagarna att använda olika materialdata. I Rödhake II utfördes därför nya utmattningsberäkningar, i detta fall på ett kugghjul, där deltagarna hade tillgång till samma materialdata.
Resultatet redovisades av Michael Andersson på Utmis nätverksmöte i februari 2014.

Rödhake II resultat

 Tillbaka till Medlemssidan