Höstmöte 2020

UTMIS höstmöte hålls 20-21 oktober i Finspång på Gränges AB.
Temat är termomekanisk utmattning (TMF) med presentationer från industri och akademi och studiebesök på Gränges AB.

Detta är vårmötet som flyttas men med samma program.