Höstkurs 2020 – INSTÄLLD!

21-22 oktober på Linköpings Universitet, Linköping.
Temat är ”Advanced Fatigue design: why local is better”
Talare: Filippo Berto, NTNU
Eventuellt studiebesök på SAAB Aeronautics