GDPR och UTMIS

Med anledning av det nya direktivet GDPR som handlar om personuppgifter kommer du som mottagare av detta nyhetsbrev att den närmsta veckan få en förfrågan om du vill fortsätta vara mottagare om du inte redan har fått det.

Den förfrågan utgår från RISE som ägare av systemet vi använder för utskick och genom det säkerställer att GDPR följs.

Det är inte säkert just UTMIS nämns i klartext i förfrågan – särskilt inte om du är aktiv i andra projekt eller nätverk där RISE är värd för systemen.

Vi vill att du fortsätter ta emot information och deltar vid våra arrangemang – därför hoppas vi att du tackar ja till fortsatt mottagande av nyheter från oss via den förfrågan. Har du redan fått meddelandet och tackat nej men ändå vill ha UTMIS nyhetsbrev?

Kontakta oss via info@utmis.org så hjälper någon av oss dig så fort som möjligt.