DMG-UTMIS gemensamt möte den 7-8 mars 2019

Mötet är ett lunch-till-lunch-möte i samarbete med DGM och DVM och hålls på University of Applied Sciences, HAW Hamburg. Mötet inleds den 7:e mars klockan 09:30 med ett besök på Lufthansa Technik. Efter besöket börjar programmet med föredrag på HAW Hamburg klockan 13:30. På kvällen den 7:e ges möjlighet att få en guidad visning i Hamburgs centrum följt av en gemensam middag.
Till anmälan