Kategoriarkiv: Kurser

Kurs: Lastanalys för utmattning

Det finns idag allt större möjligheter att mäta belastningar på fordon, både detaljerade mätningar på speciella provfordon och loggning av lastinformation på produktionsbilar.  Detta ger stora möjligheter att studera kundernas belastning, men det ger också enorma datamängder som behöver struktureras och analyseras för att kunna tolka mätningarna och ta fram beskrivningar av lasten som är användbar för t ex dimensionering eller provning.

Vi vill välkomna er till vår tvådagarskurs i lastanalys för utmattning som ges 22-23 januari 2020 hos RISE Research Institutes of Sweden i Borås.

Kursen fokuserar på tre användningsområden av lastanalys, nämligen metoder för att

  • generera signaler för användning vid provning eller beräkning genom att ta bort oväsentlig information, t ex kan små cykler elimineras,
  • analysera uppmätta signaler och jämföra mätningar, t ex olika förare, vägar eller användningsområden, och
  • uppskatta kundfördelningar där tillförlitlighetsanalys med last-styrka-metoden introduceras.

Kursledare är Pär Johannesson, Martin Olofsson (RISE Mechanics Research) och Thomas Svensson (Thomas Svensson – Ingenjörsstatistik).

Mer information och anmälan till kursen:
https://www.ri.se/sv/utbildning/kurs-i-lastanalys-utmattning

RISE Fatigue Design Tool

I våra kurser används web-verktyget RISE Fatigue Design Tool som innehåller statistisk utvärdering av utmattningsgräns, Wöhlerkurva, spektrumutmattning samt Rainlfow-filter.
Web: http://fatigue.sp.se/