Höstmöte 2020

UTMIS höstmöte hålls 20-21 oktober i Finspång på Gränges AB.
Temat är termomekanisk utmattning (TMF) med presentationer från industri och akademi och studiebesök på Gränges AB.

Detta är vårmötet som flyttas men med samma program.

ENGINEERING INTEGRITY SOCIETY Fatigue 2020 28th June – 1 July 2020

Fatigue 2020 was postponed until March 2021. It is now Fatigue 2021 and more information can be found at www.fatigue2021.com

Engineering Integrity Society, a not-for-profit organisation based in the UK. In June we will be running our international Fatigue conference, Fatigue 2020, at Downing College, Cambridge, UK. We wondered if this conference might be of interest to your members? If so, I attach further information. In addition, we have just announced the provisional programme which can be viewed at www.fatigue2020.com

Broschure Journal – pdf

GDPR och UTMIS

Med anledning av det nya direktivet GDPR som handlar om personuppgifter kommer du som mottagare av detta nyhetsbrev att den närmsta veckan få en förfrågan om du vill fortsätta vara mottagare om du inte redan har fått det.

Den förfrågan utgår från RISE som ägare av systemet vi använder för utskick och genom det säkerställer att GDPR följs.

Det är inte säkert just UTMIS nämns i klartext i förfrågan – särskilt inte om du är aktiv i andra projekt eller nätverk där RISE är värd för systemen.

Vi vill att du fortsätter ta emot information och deltar vid våra arrangemang – därför hoppas vi att du tackar ja till fortsatt mottagande av nyheter från oss via den förfrågan. Har du redan fått meddelandet och tackat nej men ändå vill ha UTMIS nyhetsbrev?

Kontakta oss via info@utmis.org så hjälper någon av oss dig så fort som möjligt.